Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Önemi

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Önemi

Güneş enerjisinin popülerliği tüm dünyada son sürat artmakta. İnsanlar genellikle kendilerine neden güneş enerjisinin iyi olduğunu soruyor ancak solar teknolojinin gerçek önemini anlamakta bazen başarısız oluyorlar. Bu yazımızda güneş enerjisi ile elektrik üretimin önemini anlamanıza yardımcı olacak nedenleri sizin için derledik.

Madde 1: Solar Enerji Hane ve İşletmelerin Maliyetlerini Düşürür
Öne çıkan ilk madde; enerji maliyetlerini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak. Güneş enerjisi yatırımı düşünenlerin temel motivasyonu genellikle ödedikleri yüksek elektrik faturalarını düşürmek oluyor. Diğer yandan işletmelerin temel amacının maliyetleri düşürüp geliri yükseltmek olduğu düşünüldüğünde bu çok mantıklı bir yaklaşımdır. Güneş Enerji Santralinin ilk yatırım maliyeti yüksek görünebilir. Fakat kaliteli malzeme ve iyi bir işçilikle kurulan

, işletme – bakımı düzenliyapılan bir Güneş Enerjisi Santrali ilk yatırım maliyetini 4 – 7 yıl arasında çıkarır ve minimum 25 yıl boyunca size hizmet verir.

Madde 2: Güneş Enerjisi Sonsuz ve Bedava Bir Kaynaktır
Bir diğer sebep, GES sistemlerinde enerjinin üretilmesi için güneşin her gün doğması yeterlidir.Güneş bize kullanabileceğimizden daha fazla enerji sağlar ve hiç kimse güneş ışığını tekelleştiremez kontrol altına alamaz.

Madde 3: Fotovoltaik Sistemler İstihdam Yaratır
Güneş enerjisi alanında geliştirilen teknolojiler ekonomik gelişme açısından hayatidir. Yenilenebilir enerji, ekonomi üzerindeki çok boyutlu olumlu etkileriyle ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Enerjide dışa bağımlılığının azalmasını, yatırımların canlanmasını ve teknolojik gelişime yönelmeyi tetikleyen yenilenebilir enerjinin bir diğer etkisi ise, işgücü piyasalarında yaratmış olduğu istihdamdır. Yenilenebilir enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması ile son yıllarda küresel istihdamda artış gözlemlenmektedir.

Madde 4: Solar Enerji Temiz Ve Güvenilirdir
Solar enerjinin dünya ve gelecek nesiller için en önemli özelliği temiz ve yeşil bir enerji kaynağı olmasıdır. Güneş enerjisi karbon ayak izinizi azaltmanın harika bir yoludur. Güneş enerjisinde doğayı kirleten hiçbir şey yoktur. Güneş enerjisi herhangi bir sera gazı salmaz. Dolayısıyla güvenli ve çevre dostudur. Güneş enerjisi kendi kendine yeterlidir ve çatınıza güneş panelleri kurmak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için güvenli ve kolay bir yoldur.

Tüketim yerinde hızlıca devreye alınabilmesi güneşten elektrik üretimini güvenli kılar. Bir çok doğal afet sonrası, afet yerinde enerji üretimi için sadece güneş enerjisi sistemleri kullanılabilmektedir.

Madde 5: Güneş Enerjisi Yenilenebilirdir
Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının aksine güneş enerjisi çevresel faktörlerden minimum seviyede etkilenir ve diğer enerji kaynakları gibi tükenme olasılığı da yoktur. Güneş enerjisi sisteminiz açıldığı andan itibaren enerji üretmeye başlayacaktır.

Madde 6: GES İyi Bir Yatırımdır
Güneş enerjisinden elektrik üretiminin diğer enerji kaynaklarından ayrılan bir diğer özelliği ise kurulumu için özel bir alana ihtiyacınızın olmayışıdır. Boşta duran çatılarınızın üzerini kurulumu yapılarak, enerji üretmeye başlayabilirsiniz.Ancak güneş enerjisi değerlendirilirken sadece bir enerji alternatifi olarak değil aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da değerlendirilmelidir. İlk yatırım maliyetleri yıllara göre düşüş gösteren Güneş Enerji Santralleri, diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığında geri dönüş süresi kısa, getirisi yüksek ve riski düşük bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Evinizin çatısına birkaç kw gücünde güneş enerjisi santrali kurarak enerji yatırımcısı olabilir, birikimlerinizi doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Madde 7: Küresel İklim Krizine Karşı Bir Mücadele Aracıdır
Sera gazı salınımları daha çok enerji kullanımından ve üretiminden kaynaklanmaktadır. Enerji politikası, bu nedenle, iklim değişikliği hedeflerine ulaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Güneş enerjisi rekabetçi, sürdürülebilir ve güvenli bir enerji kaynağıolmanın yanı sıra karbon salımlarını azaltarak, çevre ile uyumlu bir şekilde enerji üretmemizi sağlayacaktır. Tüketiciler olarak yaptığımız seçimler, enerji kullanımı ve üretiminden kaynaklanan sera gazı salınımları üzerinde gerçek bir etkiye sahiptir. Bu nedenledevlet politikaları haricinde, tüketiciler olarak enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerjiden sağlamak için alacağımız kararlar ve atacağımız adımlar, iklim krizine karşı verilen mücadelede çok önemli bir rol oynayacaktır.

About Author

Related posts

VİZYONUMUZ

Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi teknolojilerinde mükemmeliyetçilik. Güneş Enerjisi ile ilgili tüketici-kullanıcı beklentilerini karşılamak. Güneş Enerjisinde kısa sürede yüksek verimlilik. Güneş Enerjisinde kullanılan malzeme kalitesi ile en güvenilir hijyen değerlerini yakalamak. Güneş Enerjisinin çatı ömrünü en uzun süreye çıkartarak ürünün maksimum kullanımını sağlamak. Güneş Enerjisi üretim aşamalarında hiçbir gerekçeyle...

Read More

Misyonumuz

Güneş Enerjisi sektöründe, bizden önce yola çıkan diğer güneş enerjisi üreticilerinin sektöre katkılarını inkar etmemekle birlikte bugünün teknolojilerini ve çağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak geliştirilmiş güneş enerjisi üretmekteyiz. Dünyada ki yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından en verimli şekilde faydalanan ve her tüketici için günlük 1,5 lt fosil yakıt tüketimini engelleyen...

Read More

Comment ( 1 )

Give a Reply